شکایت پیمانکار شهرداری بوکان از خبرنگار 31 خرداد 1401

شکایت پیمانکار شهرداری بوکان از خبرنگار

پیمانکار تابلوهای تبلیغاتی شهرداری بوکان از مدیر پایگاه خبری موکریان بوکان آنلاین شکایت کرد.

بایگانی‌های رسانه - صفحه ۳ از ۳ - موکریان بوکان آنلاین
شماره جدید هفته‌نامه موکریان منتشر شد 17 شهریور 1400

شماره جدید هفته‌نامه موکریان منتشر شد

161مین شماره هفته نامه مکریان منتشر شد

شماره جدید هفته‌نامه موکریان منتشر شد 06 شهریور 1400

شماره جدید هفته‌نامه موکریان منتشر شد

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ ۱۵۹مین شماره‌ی هفته‌نامه موکریان بر پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.  جهت خرید نسخه چاپی به نشانی زیر مراجعه نمایید: بوکان، خیابان سالن سیمرغ، فروشگاه شهر کتاب مراجعه نمایید.