بایگانی‌های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی - موکریان بوکان آنلاین
استخدام رانتی، رمز عملیات جباری مدیر کل میراث آذربایجان غربی برای بقا 30 اردیبهشت 1401

استخدام رانتی، رمز عملیات جباری مدیر کل میراث آذربایجان غربی برای بقا

جباری مدیرکل پرحاشیه میراث فرهنگی آذربایجان غربی که این روزها آوازه بیکفایتی دوران مدیریتش نقل محافل شده است، برای بقای مجدد خود در این سمت دست به دامان یکی از مسئولین استان آذربایجان غربی شده است

مدیریت از دست رفته میراث فرهنگی آذربایجان غربی 19 اردیبهشت 1401

مدیریت از دست رفته میراث فرهنگی آذربایجان غربی

غیبت آذربایجان غربی در پنجمین جشنواره ملـی فرهنگ و اقوام پنجمن جشنواره ملی فرهنگ و اقوام از هیجدهم تا بیست و دوم اردیبهشت ماه سال جاری مجموعه تاریخی فرهنگی قلعه فلک الافلاک خرم آباد در حال برگزاریست.

تخلف آشکار میراث فرهنگی آذربایجان غربی از اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت و مرمت آثار تاریخی 28 اسفند 1400
شاهکار دیگری از مدیریت اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی؛

تخلف آشکار میراث فرهنگی آذربایجان غربی از اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت و مرمت آثار تاریخی

بر اساس قانون۱۵ حمایت و مرمت آثار تاریخی، اداره کلی میراث استان آذربایجان غربی همچون سایر استان‌ها مکلف بوده تا ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با بررسی و پایش بناهای دارای شرایط و ارزشمند را برای بازسازی و ثبت در فهرست آثار ملی را شناسایی نموده و به نهادهای مربوطه رسما اعلام نماید.

واکنش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی به خبر تخریب موزه بوکان 03 شهریور 1400

واکنش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی به خبر تخریب موزه بوکان

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، انتشار فیلمی تحت عنوان "موزه بوکان تخریب شد" واکنش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی را به همراه داشت که روابط عمومی این دستگاه جهت روشنگری متنی را جهت انتشار و تنویز افکار عمومی در اختیار بوکان آنلاین قرار داد..