بایگانی‌های اقتصاد - موکریان بوکان آنلاین
ربا خواران در بوکان می‌تازند! 23 شهریور 1400

ربا خواران در بوکان می‌تازند!

ربا‌خواری یکی از موضوعاتی است که خداوند در آیات بسیاری به بیان پیامد‌های آن پرداخته و انسان را از آن نهی کرده است.

ضرورت تلطیف روابط بین المللى از نگاه اقتصادى 12 تیر 1400

ضرورت تلطیف روابط بین المللى از نگاه اقتصادى

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، علماى حوزه مالى و اقتصادى بر این باورند که در شرایط کنونى مهمترین مسئله کشور، گسترش کمّى و کیفى تولید است و باید به هر طریق ممکن تولید در کشور پا بگیرد.اما اگر تولید را بعنوان یک موجود زنده در نظر بگیریم، براى تغذیه و رشد کمّى و کیفى آن […]