بایگانی‌های ژان لوک گدار - موکریان بوکان آنلاین
«آندره بازن» و سینمای واقع‌گرا 07 خرداد 1401

«آندره بازن» و سینمای واقع‌گرا

منوچهر جهانی ـ آندره بازن (۱۹۵۸-۱۹۱۸) Andre bazin نظریه‌پرداز مهم سینما که مؤثرترين سينماي واقع‌گرا از آن اوست.