بایگانی‌های پیمانکار باجگیر شهرداری بوکان - موکریان بوکان آنلاین
تیر پیمانکار باجگیر شهرداری بوکان به سنگ خورد 10 اسفند 1400

تیر پیمانکار باجگیر شهرداری بوکان به سنگ خورد

در چند هفته گذشته یکی از پیمانکاران باجگیر تبلیغات محیطی شهرداری بوکان با ارائه درخواستی به شورای شهر خواستار اعمال تغییراتی منفعت‌طلبانه و یک طرفه کاملا به نفع خود در مفاد قرارداد هشت ساله‌اش! با شهرداری بوکان شد