بایگانی‌های مسافرخانه بوکان - موکریان بوکان آنلاین
افتتاح مهمان‌پذیر بدون مجوز در بوکان | شاهکار جدید مدیرکل میراث فرهنگی استان 08 بهمن 1400

افتتاح مهمان‌پذیر بدون مجوز در بوکان | شاهکار جدید مدیرکل میراث فرهنگی استان

بر اساس مستندات رسیده، قرار است به همت مدیرکل میراث فرهنگی استان، غذاخوری در شهر بوکان و بدون داشتن مجوز در بهمن ماه بعنوان مهمانپذیر افتتاح کرد.