بایگانی‌های ششمین دوره شورای شهر بوکان - موکریان بوکان آنلاین
تیر پیمانکار باجگیر شهرداری بوکان به سنگ خورد 10 اسفند 1400

تیر پیمانکار باجگیر شهرداری بوکان به سنگ خورد

در چند هفته گذشته یکی از پیمانکاران باجگیر تبلیغات محیطی شهرداری بوکان با ارائه درخواستی به شورای شهر خواستار اعمال تغییراتی منفعت‌طلبانه و یک طرفه کاملا به نفع خود در مفاد قرارداد هشت ساله‌اش! با شهرداری بوکان شد

پنج گزینه برای تصدی سرپرستی شهرداری بوکان 11 مرداد 1400

پنج گزینه برای تصدی سرپرستی شهرداری بوکان

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ کمتر از دو روز به پایان ماموریت “بابک رستم پور” در شهرداری بوکان مانده است و منتخبین ششمین دورهدشورای شهر بوکان برای انتخاب سرپرستی برای شهرداری بوکان از چند روز قبل مشغول رایزی با ۵ گزینه بودند. پنج گزینه مطرح برای سرپرستی شهرداری بوکان به شرح ذیل است: 🔸 کورش […]