بایگانی‌های سهم‌خواهی‌ - موکریان بوکان آنلاین
شهر در زلزله سهم‌خواهی‌ها و مطالبات شخصی در حال ویرانی است 23 خرداد 1401

شهر در زلزله سهم‌خواهی‌ها و مطالبات شخصی در حال ویرانی است

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ و این حال و روز جای بسی نگرانی است. امروز فضای شهر تحت تحریکات عده‌ای آرامش ستیز به بهانه‌های مختلف از یک تعادل و تعامل نسبی خارج شده است. هرکسی برای دیگری نسخه‌پیچی می‌کند و تکثیر گلوله‌های اتهامی، اعتماد عمومی را به دستگاه‌ها و دوایر شهر به حداقل رسانیده است، […]