بایگانی‌های سد چومان - موکریان بوکان آنلاین
ضرورت تسریع در اجرای سدهای چومان و کانی گویژان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 25 مهر 1400
رحیمی عنوان کرد:

ضرورت تسریع در اجرای سدهای چومان و کانی گویژان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی

نماینده سقز و بانه در مجلس در دیدار با وزیر نیرو خواستار تسریع در اجرای سدهای چومان و کانی گویژان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی شد.