بایگانی‌های ربا - موکریان بوکان آنلاین
ربا خواران در بوکان می‌تازند! 23 شهریور 1400

ربا خواران در بوکان می‌تازند!

ربا‌خواری یکی از موضوعاتی است که خداوند در آیات بسیاری به بیان پیامد‌های آن پرداخته و انسان را از آن نهی کرده است.