بایگانی‌های دانشجو - موکریان بوکان آنلاین
برای بنده پیشرفت، توسعه، آرامش و آبروی شهرستان از منافع شخصی مهم‌تر است 16 آبان 1400
واکنش رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی بوکان به سخنان نماینده بوکان؛

برای بنده پیشرفت، توسعه، آرامش و آبروی شهرستان از منافع شخصی مهم‌تر است

سخنان حبیب‌زاده بوکانی واکنش دکتر انور ضیایی رییس سابق دانشگاه آزاد اسلامی بوکان را به دنبال داشت و وی با انتشار گزارشی جهت تنویر افکار عمومی نسبت به سخنان نمانیده بوکان در مجلس شورای اسلامی روشنگری نمود.