بایگانی‌های جمال خسروی - موکریان بوکان آنلاین
بازگشت کاندیداهای قوی به انتخابات بوکان 20 بهمن 1398
خبری خوش در راه است

بازگشت کاندیداهای قوی به انتخابات بوکان

بر اساس اخبار واصله تاکنون صلاحیت سلیمان فیضی در شورای محترم نگهبان تأیید شده و این کاندیدای مطرح توانست به عرصه انتخابات حوزه بوکان و حومه باز گردد.