بایگانی‌های اجاره خانه - موکریان بوکان آنلاین
اجار‌ه‌نشینی در جزیره‌ی آدمخوارها 17 اسفند 1400

اجار‌ه‌نشینی در جزیره‌ی آدمخوارها

تکراری‌ترین گفتمان این روزهای مردم بوکان بحث مسکن است و اجاره‌ی سرسام آور آن. به لطف بنگاه‌های دلال، مسئولان بی‌تفاوت و مردمان طمع‌کار، ملکی که تا دیروز انبار علوفه بود، حالا خدا را بنده‌نیست و چند میلیاردی دارد معامله می شود. عجیب است که این افسار گسیختگی فقط در بوکان است؟