بایگانی‌های آبفای بوکان - موکریان بوکان آنلاین
یک حلقه چاه بصورت اضطراری در مدار قرار گفت 16 شهریور 1400
جهت تأمین آب مجتمع چهار روستایی حصار

یک حلقه چاه بصورت اضطراری در مدار قرار گفت

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ رئیس امور آبفای بوکان از در مدار قرار گرفتن یک حلقه چاه بصورت اضطراری و با تلاش همکاران واحد بهره برداری خبر داد. متأسفانه در سالجاری به دلیل خشک سالی، کاهش نزولات جوی و در نتیجه آن کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، آب بیشتر روستاهای سطح شهرستان یا کاهش شدید داشته […]