به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ ۲۲۱۸۰ مترمربع از اراضی ملی شهرستان بوکان با اجرای سه فقره حکم قضایی از دست سودجویان آزاد شد. امروز با خلع ید و رفع تصرف از ۲۰۹۰۰ مترمربع واقع در پشت دانشگاه علمی کاربردی، ۱۰۰۰ مترمربع واقع در برده‌زرد و خلع ید و قلع و قمع اعیانی احداثی به مساحت […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ ۲۲۱۸۰ مترمربع از اراضی ملی شهرستان بوکان با اجرای سه فقره حکم قضایی از دست سودجویان آزاد شد.

امروز با خلع ید و رفع تصرف از ۲۰۹۰۰ مترمربع واقع در پشت دانشگاه علمی کاربردی، ۱۰۰۰ مترمربع واقع در برده‌زرد و خلع ید و قلع و قمع اعیانی احداثی به مساحت ۲۸۰ متر بالاتر از آتش نشانی امیرآباد با هماهنگی فرمانداری و همکاری و حضور نیروی انتظامی، راه و شهرسازی و شهرداری انجام گرفت.

در هفته‌های گذشته و پیرو بازدید «امین‌زاده» فرماندار بوکان و اعضای شورای تامین از اراضی ملی تصرف شده و ساخت و سازهای غیرمجاز، برخورد با سودجویان در دستور کار قرار گرفت‌.

فرماندار بوکان ضمن تاکید بر رفع تصرفات، آزادسازی، شناسایی سود جویان و اقدام قاطع قضایی بیان کرد: با هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی به صورت قاطع برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: ضمن ادامه روند آزادسازی اراضی ملی و برخورد با سودجویان، کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز نیز بصورت ویژه دنبال خواهد شد.