"شهاب نادری" نماینده اورامانات و جوانرود در مجلس دهم، به عنوان معاون پارلمانی امور مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی منصوب شد.

به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ “شهاب نادری” نماینده اورامانات و جوانرود در مجلس دهم، به عنوان معاون پارلمانی امور مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی منصوب شد.

معارفه او با حضور “دژپسند” وزیر اقتصاد و دارایی و پور ابراهیمی، ریٔیس کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شد.

“شهاب نادری” عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس است که دارای مدرک کارشناس ارشد مالی و مالیاتی و کارشناس ارشد مدیریت صنعتی می‌باشد.

برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران یک کورد اهل سنت به چنین منصبی در وزارت اقتصاد می رسد.