به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ سلام خدمت مدیر بوکان آنلاین من از ساکنان شهرک دامداران هستم که در بدترین شرایط زندگی می‌کنیم نداشتن آب شرب یکی از بزرگترین مشکلات است آب خود شهرک دامداران کفایت محدوده دامداری را نمدهد که این آبم ب خدا قابل شرب نیست نداشتن گاز نداشتن برق کوچه و خیابان در […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ سلام خدمت مدیر بوکان آنلاین من از ساکنان شهرک دامداران هستم که در بدترین شرایط زندگی می‌کنیم نداشتن آب شرب یکی از بزرگترین مشکلات است آب خود شهرک دامداران کفایت محدوده دامداری را نمدهد که این آبم ب خدا قابل شرب نیست نداشتن گاز نداشتن برق کوچه و خیابان در بدترین شرایط نداشتن فضای سبز بهداشت صفر خدا رو خوش نمیاد آقای حبیب‌زاده فقط وعده می‌دهد از نماینده مهاباد درخواست کمک داریم تا به شهرداری مراجعه میک‌نیم می‌گویند کد روستا هنوز نیومده و بهانه‌های الکی میارن و هر بار یک چیزی میگن خیابان فاز یک قرار بود امسال آقای حبیب‌زاده آسفالت کنه که اونم وعده تو خالی بود تو رو ب خدا به گوش نماینده مهاباد برسونید هر روز یک دعوا سر آب به وجود میاد بابا ما هم آدم هستیم.


همین چاه آب دامداری با چاه فاضلاب ۲۰ متر فاصله نداره گرد و خاک یک طرف گرد و خاک طرف دیگر نمی‌توانیم پنجره باز کنیم در باز کنیم گرمای طرف گرد و خاک یک طرف قطعی برق که شکر خدا روزی دو یا سه بار کم کمش به خدا ما هم انسانیم.