محمد صالحی رئیس ستاد معین انتخاباتی دکتر رئیسی در بوکان در دیدار با محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی تمام قد از مسئولان و نماینده بوکان دفاع کرد و از استاندار خواست که مدیران رسانه‌ها و فضای مجازی کنترل شوند (برخورد شود)‌!

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ محمد صالحی رئیس ستاد معین انتخاباتی دکتر رئیسی در بوکان در دیدار با محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی تمام قد از مسئولان و نماینده بوکان دفاع کرد و از استاندار خواست که مدیران رسانه‌ها و فضای مجازی کنترل شوند (برخورد شود)‌!

گاف این مسئول که معاون آموزش و پرورش بوکان هم می‌باشد این بود که یک بیت از شعر را برعکس خواند و موجب تعجب همگان شد و در چند روز گذشته به طور گسترده در فضای مجازی وایرال شده است.

ای کاش این مدیران به جای خوش‌خدمتی به جناح‌های قدرت در فکر خدمت به مردم باشند و از درخواست برای کنترل اصحاب رسانه خوداری کنند و درخواست کنترل مسئولان صندلی پرست را می‌کرد.

خدایا چنان کن سرانجام کار / که ما خشنود باشیم و تو رستگار 😳❗️😳( بعد از شنیدن این نحوه خواندن شعر، تن نظامی گنجوی در گور به خود لرزید😉)

ارسال: شهروند مطالبه‌گر