به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ امروز دوشنبه (۱۴۰۰/۰۶/۰۸) سه پروژه گازرسانی به نیابت در روستای جوانمرد به حضور مسئولین شهرستانی و استانی کلنگ‌زنی شد. اجرای پروژه گازرسانی به ۶ روستای محور جوانمرد با اجرای ۴۱۲۰۰ متر لوله گذاری و با اعتبار حدود ۷۰ میلیارد ریال، ۵۶۳ خانوار روستاهای جوانمرد، آغجیوان، کانی اله سیده، کانی سبزه […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ امروز دوشنبه (۱۴۰۰/۰۶/۰۸) سه پروژه گازرسانی به نیابت در روستای جوانمرد به حضور مسئولین شهرستانی و استانی کلنگ‌زنی شد.

اجرای پروژه گازرسانی به ۶ روستای محور جوانمرد با اجرای ۴۱۲۰۰ متر لوله گذاری و با اعتبار حدود ۷۰ میلیارد ریال، ۵۶۳ خانوار روستاهای جوانمرد، آغجیوان، کانی اله سیده، کانی سبزه و قاضی اخوی و ایلانی را در آینده از نعمت گاز برخوردار خواهد کرد.

پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهر بوکان،سیمینه و روستاهای تابعه با اعتبار بالغ بر ۱۰۴میلیارد ریال با اجرای ۲۶۰۰۰ متر لوله‌گذاری همزمان کلنگ‌زنی شد.

همچنین احداث۸مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز T.B.Sو۶مورد ایستگاه CPS حفاظت از زنگ روستاهای بوکان در روستاهای درزیولی،قره‌براز،شهریکند، کانی‌طومار،درویشان،جوانمرد،داشاغل و کلتپه‌قورمیش با تخصیص مبلغ۱۹۱میلیارد ریال؛از جمله پروژه‌هایی بود که به نیابت در روستای جوانمرد بوکان همزمان کلنگ‌زنی شد.
برای این ۳ پروژه در مجموع مبلغ ۳۶۵ میلیارد ریال؛ اعتبار تخصیص داده شده است. و در سال آینده ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهند رسید.