به گزارش مکریان بوکان آنلاین، گمرک ایران مانع از ورود مجسمه های هرویینی به اروپا شد. سخنگوی گمرک: کامیون ترانزیتی حامل پلی اتیلن و مجسمه‌های گچی در گمرک مرزی پلدشت توسط پرسنل گمرک متوقف و با دستور مدیر این گمرک و مقام قضایی به گمرک بازرگان اعزام و با بررسی‌های فنی و تلاش مربیان سگ […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، گمرک ایران مانع از ورود مجسمه های هرویینی به اروپا شد.

سخنگوی گمرک: کامیون ترانزیتی حامل پلی اتیلن و مجسمه‌های گچی در گمرک مرزی پلدشت توسط پرسنل گمرک متوقف و با دستور مدیر این گمرک و مقام قضایی به گمرک بازرگان اعزام و با بررسی‌های فنی و تلاش مربیان سگ های مواد یاب گمرک بازرگان ١٣۵ کیلوگرم هرویین از داخل مجسمه‌های گچی که مقصدشان آلمان بود کشف، ضبط و تحویل مقامات امنیتی شد.