به گزارش مکریان بوکان آنلاین، سرهنگ حیدری فرمانده انتظامی بوکان از کشف ۷ کیلو و ۸۵۰ گرم مواد مخدر در بازرسی از منزل در مسکن مهر این شهر خبر داد سرهنگ حیدری افزود: با همراهی شهروندان و با انجام اقدامات فنی محل مورد نظر شناسایی و در بازرسی از محل ذکر شده مقدار ۵ کیلو […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، سرهنگ حیدری فرمانده انتظامی بوکان از کشف ۷ کیلو و ۸۵۰ گرم مواد مخدر در بازرسی از منزل در مسکن مهر این شهر خبر داد

سرهنگ حیدری افزود: با همراهی شهروندان و با انجام اقدامات فنی محل مورد نظر شناسایی و در بازرسی از محل ذکر شده مقدار ۵ کیلو و۶۰۰ گرم هروئین ، ۱ کیلو و ۷۷۰ گرم مواد مخدر صنعتی و ۴۸۰ گرم تریاک کشف گردید که در این راستا یک نفر دستگیر و پرونده متشکله به مرجع قضایی تحویل گردید.