در حادثه رانندگی در مریوان ۱۹ نفر کشته شدند.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ یک دستگاە مینی‌بوس از مریوان(اهل روستای پیرصفا) بە سمت زیارتگاە ویس در حرکت بودن که متاسفانه در درە پالنگان (پایین‌تر از روستای تفین)سقوط می‌کند و سرنشینان کشتە و زخمی می‌شوند.

طبق اخبار واصله تاکنون ۱۹ نفر کشته شدند.