به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ یکى از وظایف مهم رسانه، تنویر افکار عمومى است. در جریان تحویل زمین برای بیمارستان جدید بوکان، دکتر عباسی از زحمات دکتر محمدقسیم عثمانى بابت اخذ مجوز ساخت بیمارستان و نیز پیگیری نماینده فعلى تشکر کرده بود که کاری شایسته و قابل تقدیر است اما در کمال تعجب و تأسف، […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ یکى از وظایف مهم رسانه، تنویر افکار عمومى است. در جریان تحویل زمین برای بیمارستان جدید بوکان، دکتر عباسی از زحمات دکتر محمدقسیم عثمانى بابت اخذ مجوز ساخت بیمارستان و نیز پیگیری نماینده فعلى تشکر کرده بود که کاری شایسته و قابل تقدیر است اما در کمال تعجب و تأسف، کانال انور حبیب‌زاده و کانال خبری نزدیک به وی، این فیلم را برش داده و آن بخش از صحبت‌هاى دکتر عباسی را که در مورد نماینده سابق بوده است، سانسور و تقطیع کرده‌اند.

این در حالیست که هر کسی در این شهر اطلاع دارد که این بیمارستان با همت نماینده سابق و با دست وزیر بهداشت کلنگ‌زنی شد و تنها کارى که در دوره نماینده فعلی دیده شده است حذف ردیف بودجه این بیمارستان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و بس❗️

⚠️ پ.ن: نماینده بوکان در حالی که به گفته خودش رأی مخالف به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی داده بود، با این شیوه برخورد و انتشار اظهار نظر افراد، به یک سانسورچی تبدیل شده است.