ناصر رحیمی فوق‌لیسانس مدیریت استراتژیک ورزشی | نماینده قبلی بوکان دکتر عثمانى امتیاز سردار را برای بوکان به ارمغان آورد و مدت پنج سال این تیم را همه جوره مورد حمایت مالی و معنوى قرار داد و به هر قیمتی که بود، این تیم را در لیگ ٢ حفظ کرد. اما نماینده فعلى با گماردن […]

ناصر رحیمی فوق‌لیسانس مدیریت استراتژیک ورزشی | نماینده قبلی بوکان دکتر عثمانى امتیاز سردار را برای بوکان به ارمغان آورد و مدت پنج سال این تیم را همه جوره مورد حمایت مالی و معنوى قرار داد و به هر قیمتی که بود، این تیم را در لیگ ٢ حفظ کرد.

اما نماینده فعلى با گماردن اعضای ستاد انتخاباتى خود در هیأت مدیره و مدیریت این تیم، نتوانست حتى براى مدت یک فصل این تیم را حفظ کند و این تیم دچار سقوطی مفتضحانه شد و آبروى این شهر را هم برد.

انور حبیب‌زاده بوکانى وعده‌های انتخاباتى خود در مورد تیم فوتبال سردار را از یاد برد و این تیم را به پرتگاهی رساند که دیگر قابل مهار نخواهد بود.

حال با گذشت چندین روز از این اتفاق تلخ و غم و اندوه #طرفداران انبوه سردار، انور حبیب‌زاده بوکانى حاضر نشده است با طرفداران سردار یک همدردی ساده انجام دهد و خود را به صورت نمایشی در غم سقوط سردار شریک بداند.

وى نه تنها همدردی نکرد بلکه حاضر نشده است بخاطر رفتار غیرورزشی و عملکرد فاجعه‌آمیز هیأت مدیره انتخاباتى و ستادى خود، از مردم عذرخواهى کند و حداقل بابت خطاها، بی‌توجهی‌ها و عدم انجام وعده‌ها، از مردم معذرت خواهى کند.

امیدوارم این یادداشت بنده وجدان وى را به وجد آورد و باعث شود در مورد سردار اظهار فضل فرمایند و مطلبی برایشان مرقوم نمایند و در مورد این خطای محرز و واضح خود، فرافکنى نکند و به کم کارى خود اعتراف نموده که شاید این اعتراف نزد هواداران رنجور و غمبار سردار، قابل بخشش باشد.

  • نویسنده : ناصر رحیمی | فوق‌لیسانس مدیریت استراتژیک ورزشی