وضعیت جاده‌های روستایی بوکان بحرانی است و پیمانکار این کار بی توجه به وظایف‌ش در تعطیلات به سر می‌برد.

مکریان بوکان آنلاین | از چندین سال گذشته قرار است جاده‌های روستایی بوکان ترمیم، روکش و آسفالت شوند، یکی از جاده‌هایی که همواره باعث اعتراض مردم بوده است، جاده روستایی شهریکند است.

براساس منابع مطلع، پیمانکار جاده‌های روستایی بوکان اهل سنندج است و از سال گذشته مشخص شده است.

اما این پیمانکار علیرغم گرفتن بخشی از پول پیمان خود، خیلی ضعیف کار کرده است و هیچ نهادی پیگیر این وضعیت و کم کاری نیست!

نهادهای مربوطه و نظارتی باید با پیمانکاری که جان و مال مردم برایش اهمیتی ندارد، به شدت برخورد قانونی نمایند.

  • نویسنده : ابراهیم عثمانی