🔹ترامپ در آخرین تلاش های مذبوحانه، بنیاد مستضعفان و برای سومین‌بار بنده را تحریم کرد. 🔹این تحریم‌ها دلیلی جز تمرکز هوشمندانه بنیاد بر نقاط حساسی که مانع وابستگی کشور می‌شود نداشته است. 🔹 برای کاهش وابستگی به خارج و تامین نیاز غذائی مردم، حوزه کشاورزی و دامپروری را حمایت و تقویت می‌کنیم. 🔹بنیاد مستضعفان در […]

🔹ترامپ در آخرین تلاش های مذبوحانه، بنیاد مستضعفان و برای سومین‌بار بنده را تحریم کرد.

🔹این تحریم‌ها دلیلی جز تمرکز هوشمندانه بنیاد بر نقاط حساسی که مانع وابستگی کشور می‌شود نداشته است.

🔹 برای کاهش وابستگی به خارج و تامین نیاز غذائی مردم، حوزه کشاورزی و دامپروری را حمایت و تقویت می‌کنیم.

🔹بنیاد مستضعفان در این ۵ پروژه‌ای که امروز همزمان افتتاح شد، به نرخ روز ٨٠٠ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.

🔹 ۷۴ هزار تن شیر، ۵۸ هزار تن خوراک دام و ۳۷۰۰ تن گوشت زنده با افتتاح این ‌پروژه‌ها به ظرفیت تولید کشور اضافه شد.

#بوکان_آنلاین

🆔 @Boukanonline