به گزارش موکریان بوکان آنلاین، ساعاتی قبل جسد یک فرد در کوه برده ره ش بوکان پیدا شد. براساس گفته شاهدان عینی، این جسد که در حوالی آبشار این کوه پیدا شده است، متعلق به یک فرد معتاد می باشد که در آن محل برای خود سرپناهی ایجاد کرده بود و در آن مکان می […]

به گزارش موکریان بوکان آنلاین، ساعاتی قبل جسد یک فرد در کوه برده ره ش بوکان پیدا شد.

براساس گفته شاهدان عینی، این جسد که در حوالی آبشار این کوه پیدا شده است، متعلق به یک فرد معتاد می باشد که در آن محل برای خود سرپناهی ایجاد کرده بود و در آن مکان می خوابید.