می‌دانیــم تحــمل داغ بر دل این شهـر نشسته، بــی نهــایت ســخت است!! دعا می‌کردیم که کاش این اتفاق رخ نمی‌داد….اما… افسوس بازگشت تنها به ســوی خداوند است، که بالاتـرین آرامــش روح آدمیـست. «إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ» اگرچه انــدوه بزرگـــی بر قلــب همه ما ســنگینی می‌کند… از خـــدا می‌خواهیـــم متــو فی را در ســـایه رحمــت […]

می‌دانیــم تحــمل داغ بر دل این شهـر نشسته، بــی نهــایت ســخت است!! دعا می‌کردیم که کاش این اتفاق رخ نمی‌داد….اما… افسوس بازگشت تنها به ســوی خداوند است، که بالاتـرین آرامــش روح آدمیـست.

«إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ»

اگرچه انــدوه بزرگـــی بر قلــب همه ما ســنگینی می‌کند…

از خـــدا می‌خواهیـــم متــو فی را در ســـایه رحمــت جاویــدانش، قـــرار دهــد و مــا و بازماندگان را برای دیدن جای خالی آن عزیزان شکیـــب وصابر سازد.

خداونـــد همه بازمندگان را اجـــر صــابرین دهـــد که حضرتـــش فرمود: وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَعـــرض تسلیت اینجانب و مجمـــوعه کمیته امداد شهرستان بوکان را بپذیرا باشید.

سعــــدی خــــزمه

رئــــیس کمـــیته امـــداد امام خمینی (ره) شهــرســـتان بــــوکان