پویش ملی کتاب در خانه ویژه کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، هدف این طرح استفاده از فرصت به وجود آمده در خانه و نیز امکانات موجود در فضای مجازی جهت ترویج کتابخوانی در سراسر ایران و تشویق کودکان و نوجوانان به فرهنگ کتابخوانی و مشارکت اجتماعی است.

🔻به تعدادی از برگزیدگان علاوه بر معرفی در سطح ملی و کشوری جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

🔻برای پر کردن فرم مشارکت به آدرس:
bookpromotion.ir
مراجعه فرمایید.