به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ کمتر از دو روز به پایان ماموریت “بابک رستم پور” در شهرداری بوکان مانده است و منتخبین ششمین دورهدشورای شهر بوکان برای انتخاب سرپرستی برای شهرداری بوکان از چند روز قبل مشغول رایزی با ۵ گزینه بودند. پنج گزینه مطرح برای سرپرستی شهرداری بوکان به شرح ذیل است: 🔸 کورش […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ کمتر از دو روز به پایان ماموریت “بابک رستم پور” در شهرداری بوکان مانده است و منتخبین ششمین دورهدشورای شهر بوکان برای انتخاب سرپرستی برای شهرداری بوکان از چند روز قبل مشغول رایزی با ۵ گزینه بودند.

پنج گزینه مطرح برای سرپرستی شهرداری بوکان به شرح ذیل است:

🔸 کورش صدیقی، کارمند شهرداری بوکان و سرپرست سابق شهرداری تکاب

🔹 حسین ولدپور؛ کارمند رسمی شهرداری و مسئول واحد درآمدها.

🔸 سامرند نوری، معاون واحد شهرداری بوکان

🔹 محمد عباسی معاون مالی شهرداری بوکان

🔹 محمد مجدی، کارمند شهرداری که در واحد شهرسازی مشغول به کار است.

علاوه بر این پنج گزینه‌ با چند نفر دیگر هم رایزنی شده بود که آنها این مسئولیت را نپذیرفته بودند.