مسئول ستاد رئیسی در بوکان خواستار تحقق وعده‌های دولت سیزدهم شد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ “حاج رضا عباسی” رئیس ستاد انتخاباتی دکتر ابراهیم رئیسی در شهرستان بوکان، در جلسه “محمدصادق معتمدیان” استاندار آذربایجان غربی با نخبگان و اقشار مردم بیان کرد: برای اولین بار در بوکان یک کاندیدای ریاست جمهوری اصول‌گرا رأی اول را کسب کرده است و این به خاطر قول‌ها و شعارهای دکتر رئیسی بود که به مردم داده است.

همه مردم انتظار دارند که این تغییر و تحولات را در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی به عینی مشاهده و احساس کنند.

تاکنون در بوکان تنها تغییر و تحولی که در مدیریت شهرستان دیده‌ایم، تغییر فرماندار بوده است و مابقی مدیران ما همان مدیرانی هستند که به قول آقای رئیسی، بانیان وضع موجود هستند!