به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ اخذ رأی نمایندگان درباره وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با عکس گرفتن از برگه رأی‌ها آغاز شد. ⚠️پ.ن؛ نمایندگان مجلس مخالف طرح شفافیت آرا هستند اما بعد از اتمام رأی گیری نمایندگان درباره وزیران، گوشی‌های خود را درآورده و مشغول عکس گرفتن از برگه‌های رأی خود بودند. علت این عکس گرفتن‌ها […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ اخذ رأی نمایندگان درباره وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با عکس گرفتن از برگه رأی‌ها آغاز شد.

⚠️پ.ن؛

نمایندگان مجلس مخالف طرح شفافیت آرا هستند اما بعد از اتمام رأی گیری نمایندگان درباره وزیران، گوشی‌های خود را درآورده و مشغول عکس گرفتن از برگه‌های رأی خود بودند.

علت این عکس گرفتن‌ها چیست؟ شاید برای این است که اگر وزیری رأی آورد و فردا نماینده جهت پیگیری کاری با وزیر دیدار داشت، از عکس موجود در گوشی موبایل خود همانند سندی برای پیشبرد اهداف و درخواست‌های خودشان استفاده نمایند.😉

به جای این همه تناقض در رفتارتان کافی است به طرح شفافیت آرا رأی دهید.