به گزارش مکریان بوکان آنلاین، واکنش منیره احمدی کاریکاتوریست بوکانی به درگیری نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی با یکی از مدیران واحدهای شهرک صنعتی در جریان سفر نمایشی وزیر صمت به بوکان.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، واکنش منیره احمدی کاریکاتوریست بوکانی به درگیری نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی با یکی از مدیران واحدهای شهرک صنعتی در جریان سفر نمایشی وزیر صمت به بوکان.