به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد (آذربایجان غربی): پوکه آمپول‌های امحا شده در حاشیه رودخانه مهاباد واکسن فایزر نبوده بلکه مربوط به داروی دپومدرول است که با توجه به تولید داروی مشابه آن در داخل کشور به نام متیل پردنیزولون واردات آن به داخل کشور محدود شده و مدت‌هاست که […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد (آذربایجان غربی): پوکه آمپول‌های امحا شده در حاشیه رودخانه مهاباد واکسن فایزر نبوده بلکه مربوط به داروی دپومدرول است که با توجه به تولید داروی مشابه آن در داخل کشور به نام متیل پردنیزولون واردات آن به داخل کشور محدود شده و مدت‌هاست که از طریق مبادی رسمی پخش داروی کشور توزیع نشده است.