به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ «هدیه‌ای ماندگار به مردم لایق و قدرشناس برای توسعه پایدار» منظر فرهنگی هورامان / اورامانات در چهل و چهارمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو که در شهر فوجوی چین به صورت آنلاین برگزار شد، به عنوان بیست و ششمین اثر میراث فرهنگی ملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد. […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ «هدیه‌ای ماندگار به مردم لایق و قدرشناس برای توسعه پایدار» منظر فرهنگی هورامان / اورامانات در چهل و چهارمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو که در شهر فوجوی چین به صورت آنلاین برگزار شد، به عنوان بیست و ششمین اثر میراث فرهنگی ملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.

در این نشست ۳۹ اثر پیشنهادی از سوی کشورهای جهان برای ثبت در لیست میراث جهانی یونسکو مورد بررسی قرار گرفتند. هورامان یا اورامانات دومین پرونده پیشنهادی ایران پس از پرونده «راه آهن سراسری- شمال جنوب به طول ۱۴۰۰ کیلومتر» است که در لیست میراث جهانی یونسکو قرار می‌گیرد. با ثبت این دو پرونده در لیست یونسکو، شمار میراث جهانی ایران در این لیست به ۲۶ اثر رسید.

پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی هوارامان-اورامانات سال گذشته به یونسکو فرستاده شد. محدوده ثبت جهانی منطقه اورامانات شامل یک گستره ۳۰۳ هکتاری با ۷۰۰ روستا، ۳۰۰ سکونتگاه غیر دائم، ۳ منطقه حفاظت شده و ۱۱۰۰ محوطه و آثار تاریخی، جشن‌ها و آیین‌های منطقه و ثبت بافت ۳۶ روستا است.

پرونده ثبت جهانی اورامانات در استان‌های کرمانشاه و کردستان با حدود ۴۰۹ هزار هکتار عرصه و حریم قرار دارد که ۱۰۶ هزار هکتار آن مربوط به عرصه و ۳۰۳ هزار هکتار نیز جزء حریم است.