به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ معاون نظارت و پایش اداره کل حفاطت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: هوای ارومیه و بوکان امروز، دوشنبه ناسالم برای گروههای حساس است. هوای بوکان در شاخصهای لحظه ای ناسالم برای همه گروهها و در شاخصهای روزانه ناسالم برای گروههای حساس بوده است. هوای ارومیه نیز هم در شاخص لحظه‌ای ای […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ معاون نظارت و پایش اداره کل حفاطت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: هوای ارومیه و بوکان امروز، دوشنبه ناسالم برای گروههای حساس است.

هوای بوکان در شاخصهای لحظه ای ناسالم برای همه گروهها و در شاخصهای روزانه ناسالم برای گروههای حساس بوده است.

هوای ارومیه نیز هم در شاخص لحظه‌ای ای و هم شاخص روزانه ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.