161مین شماره هفته نامه مکریان منتشر شد

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ ۱۶۱مین شماره‌ی هفته‌نامه موکریان بر پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.

 جهت خرید نسخه چاپی به نشانی زیر مراجعه نمایید: بوکان، خیابان سالن سیمرغ، فروشگاه شهر کتاب مراجعه نمایید.

همچنین جهت خرید نسخه الکترنیکی نشریه به سایت زیر مراجعه نمایید.

https://www.jaaar.com/kiosk/issues/info/mokrian/2021-09-08