به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ تعداد امضاکنندگان کارزار درخواست نام‌گذاری یک معبر یا میدان در بوکان به نام مرحوم استاد احمد طه در کم‌تر از ۴۸ ساعت به تعداد ١١٠٠ نفر رسید و این روند افزایشی هم‌چنان ادامه دارد. این کارزار رسمی از طرف فعالان مدنی و عموم مردم فرهیخته بوکان و با حمایت مجموعه […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ تعداد امضاکنندگان کارزار درخواست نام‌گذاری یک معبر یا میدان در بوکان به نام مرحوم استاد احمد طه در کم‌تر از ۴۸ ساعت به تعداد ١١٠٠ نفر رسید و این روند افزایشی هم‌چنان ادامه دارد.

این کارزار رسمی از طرف فعالان مدنی و عموم مردم فرهیخته بوکان و با حمایت مجموعه رسانه‌ای بوکان آنلاین موکریان برای نامگذاری یک معبر یا میدان و بوستان در بوکان به نام انسان دلسوز و پرتلاشی که در سخت‌ترین شرایط کشورمان و تا آخرین روز زندگی پربارش به دنبال پیشرفت، توسعه و اعتلای نام بوکان بود، از روز ٣٠ شهریور ١۴٠٠ شروع شده و در روز ٣٠ مهر ١۴٠٠ پایان خواهد یافت.

الف: نام‌گذاری یکی از معابر اصلی بوکان به نام مرحوم فقید استاد احمد طه
ب: نام‌گذاری یکی از میادین اصلی بوکان به نام مرحوم فقید استاد احمد طه
ج: نام‌گذاری یکی از بوستان‌های بوکان به نام مرحوم فقید استاد احمد طه
د: نصب تندیس استاد فقید در یکی از اماکن نام‌گذاری‌شده صدرالاشاره

🔹لینک کارزار

www.karzar.net/17767