“نیچیروان بارزانی” رئیس اقلیم کردستان، در رٲس هیئتی عالی رتبە از مقامات اقلیم کردستان، وارد تهران شد. موکریان آنلاین | “ناظم دباغ” نمایندە حکومت اقلیم کردستان در تهران، دربارە سفر رسمی “نیچیروان بارزانی” رئیس اقلیم کردستان عراق بە تهران گفت: رئیس اقلیم کردستان عراق، بە همراە هیئتی عالی رتبە از جملە؛ “شیخ جعفر شیخ مصطفی”، […]

 “نیچیروان بارزانی” رئیس اقلیم کردستان، در رٲس هیئتی عالی رتبە از مقامات اقلیم کردستان، وارد تهران شد.

موکریان آنلاین | “ناظم دباغ” نمایندە حکومت اقلیم کردستان در تهران، دربارە سفر رسمی “نیچیروان بارزانی” رئیس اقلیم کردستان عراق بە تهران گفت: رئیس اقلیم کردستان عراق، بە همراە هیئتی عالی رتبە از جملە؛ “شیخ جعفر شیخ مصطفی”، معاون رئیس اقلیم کردستان، “مصطفی سید قادر” معاون رئیس اقلیم کردستان، “دلشاد شهاب” مشاور ارشد رئیس اقلیم کردستان، “ریبر احمد” وزیر امور داخلی اقلیم کردستان، “فوزی حریری” رئیس دیوان، “عبداللە آکرەای” مشاور رئیس اقلیم کردستان در امور ایران و … ظهر امروز یکشنبە ۱۶ اردیبهشت ماە جاری وارد تهران شد. 

این دیپلمات ارشد، در ادامە سخنانش افزود: قرار است در این سفر رسمی، رپیس اقلیم کردستان با مسئولان ارشد ایرانی، از جملە؛ حضرت آیت اللە سید “علی خامنەای” مقام معظم رهبری، سید “ابراهیم رئیسی” رئیس جمهوری، دکتر “محمدباقر قالیباف” رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر “حسین امیرعبدالهیان” وزیر امور خارجە و … دیدار و رایزنی می کند.

نمایندە حکومت اقلیم کردستان در تهران، در مورد اهداف سفر “نیچیروان بارزانی” بە ایران گفت: رئیس اقلیم کردستان، با هدف تقویت روابط دو جانبە ایران و اقلیم کردستان، بررسی مهمترین مسائل منطقە، گسترش روابط تهران – اربیل و … بە تهران سفر کردە است و با مقامات عالی رتبە ایران، دیدار و گفتوگو می‌کند.

  • نویسنده : منصور جهانی