نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان فردا یکشنبه به تهران سفر میکند. ناظم دباغ، نماینده دولت اقلیم کوردستان در ایران گفت: این سفر به دعوت رسمی تهران و توسط وزارت امور خارجه ایران برگزار می‌شود.

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان فردا یکشنبه به تهران سفر میکند.

ناظم دباغ، نماینده دولت اقلیم کوردستان در ایران گفت: این سفر به دعوت رسمی تهران و توسط وزارت امور خارجه ایران برگزار می‌شود.

  • نویسنده : محمد رحیمی