به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ نمایندگان مجلس به طرح صیانت از کاربران فضای مجازی رای مثبت دادند. نمایندگان مجلس با ۱۲۱ رای موافق به اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی رای مثبت دادند و طرح برای تصویب به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ نمایندگان مجلس به طرح صیانت از کاربران فضای مجازی رای مثبت دادند.

نمایندگان مجلس با ۱۲۱ رای موافق به اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی رای مثبت دادند و طرح برای تصویب به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.