به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ جلال محمود زاده، نماینده مجلس در مخالفت با طرح صیانت از اینترنت سخن گفت: بر اساس طرح اگر شبکه های خارجی نتوانند ظرف ۴ ماه در ایران دفتر ایجاد کنند، که با توجه به تحریم‌ها حتما نمی توانند دفتر ایجاد کنند و بنابراین بعد از ۴ ماه این شبکه‌ها بسته […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ جلال محمود زاده، نماینده مجلس در مخالفت با طرح صیانت از اینترنت سخن گفت: بر اساس طرح اگر شبکه های خارجی نتوانند ظرف ۴ ماه در ایران دفتر ایجاد کنند، که با توجه به تحریم‌ها حتما نمی توانند دفتر ایجاد کنند و بنابراین بعد از ۴ ماه این شبکه‌ها بسته خواهند شد و کسب و کارها و ارتباطات اجتماعی و شغل‌های کشور را به تعطیلی خواهند کشاند؛ خصوصا در شرایط کرونایی که اکثر مبادلات و کسب و کارها از طریق شبکه‌های مجازی انجام می‌شود.

این طرح شبکه‌های اجتماعی را مسدود خواهد کرد و زیان جبران ناپذیری به اقتصاد و روابط مردم وارد خواهد کرد.

پ.ن:متأسفانه اسم نماینده بوکان در لیست مخالفین این طرح دیده نمى شود!