عبدالعزیز رشیدی | رسانه‌ها نقش کلیدی در فرهنگ عمومى دارند و امروزه رسانه ها در قالب فضای مجازى بیشتر مورد مراجعه و مطالعه قرار مى گیرند.در گذشته با توجه به هزینه بر بودن رسانه و محدودیت دسترسی به آن، یک رسانه مى توانست فضا را به تنهایی به سمت اهداف خود سوق دهد و عموماً […]

عبدالعزیز رشیدی | رسانه‌ها نقش کلیدی در فرهنگ عمومى دارند و امروزه رسانه ها در قالب فضای مجازى بیشتر مورد مراجعه و مطالعه قرار مى گیرند.
در گذشته با توجه به هزینه بر بودن رسانه و محدودیت دسترسی به آن، یک رسانه مى توانست فضا را به تنهایی به سمت اهداف خود سوق دهد و عموماً افکار عمومى در ید کارگردان رسانه ها بودند و اسرائیلی ها با علم به این موضوع، در بخش رسانه سرمایه گذاریهاى کلانى کردند بطوریکه در اکثر خبیرگزاریها، یهودیها سهامدار عمده هستند.
در بوکان ما نیز رسانه ها نقش عمده اى در شکل دهى افکار عمومى دارند و فقدان هر گونه تعهد انسانى و اخلاقى در برخى از این رسانه ها و نیز تسلط یک جریان بر بخشی از آنها و نیز باج دهى مدیران ضعیف و مشکل دار به آنها، فضاى شهر را دچار نوعى خفگى کرده است بطوریکه فضایی را که رسانه هاى اجاره اى به تصویر مى کشند با فضاى عمومى جامعه همخوانى ندارد.
رسانه اى که از بی انصافى، از دروغ ، از تخریب ، از وارونه جلوه دادن حقایق، از حذف ، از اصافه و از منحرف کردن موضوعات نان می خورد مهمترین عامل شیوع بى انصافى و دروغ پردازى در جامعه محدود ماست و کسی هم جرأت نمى کند که به این رسانه ها بگوید که پشت چشم تان ابروست.
در همین قضایاى تیم سردار همه می دانند که شخصی همچون دکتر عثمانى علیرغم نقدهایی که به عملکرد ایشان وارد بود، براى تیم سردار از جان و مال خود مایه گذاشت و دشمنان درجه یک ایشان نیز مى دانند که دکتر عثمانى کسی نیست که بتوانند برچسب مالی به ایشان بزنند و هنوز هم بخش زیادى از مطالبات ایشان پس از سالها پرداخت نشده است. این رسانه ها براى شعور مردم ارزشی قائل نیستند چرا که اگر کسی بخواهد سواستفاده مالی کند، پول را به حساب خود واریز نمى کند !
واریز بخشی جزئى از بدهیهای سردار به دکتر عثمانى برگشت مطالبه ایشان بوده است ولى این رسانه هاى اجاره اى و موسمى، اسمى از برگشت مطالبات به ایشان نمى آورند چون مغرضانه رفتار مى کنند و در ازاى این غرض ورزى پول و رانت می گیرند.
این شهر نیازمند رسانه مستقل، منصف و شرافتمند است که موضوعات را تغییر ندهد و موضوعات را ناقص مطرح نکند و براى انعکاس واقعیات طراحى شده باشد.
این شهر نیازمند همگرایی و همنوایی براى حل مشکلات است و با تسویه حسابهاى شخصی و انتخاباتى این شهر به توسعه و حتى آرامش نمى رسد.
بیایید غرض ورزی ها و کینه توزیها را کنار بگذاریم و براى این شهر و شهروندانش کارى از پیش ببریم.

  • نویسنده : عبدالعزيز رشيدی دانشجوی دکترای جامعه شناسی