حسن عباسی در جریان بازدید از اداره جهاد کشاورزی مهاباد بر نحوه ثبت درخواست متقاضیان خرید تراکتور و پرداخت تسهیلات این حوزه نظارت و بازرسی کرد.

مکریان بوکان آنلاین | حاج حسن عباسی در جریان بازدید از اداره جهاد کشاورزی مهاباد بر نحوه ثبت درخواست متقاضیان خرید تراکتور و پرداخت تسهیلات این حوزه نظارت و بازرسی کرد.

فرماندار شهرستان در این بازدید اظهار کرد: تسهیلات برای خرید ۸۰ تراکتور به مهاباد اختصاص یافته که براساس تاریخ درخواست و تشکیل پرونده و تکمیل مدارک نسبت به معرفی کشاورزان به بانک‌ها اقدام خواهد شد.

وی بیان کرد: نظارت بر نحوه توزیع این اعتبارات یکی از مطالبات کشاورزان این شهرستان بود که امروز مورد بررسی قرار گرفت و از ضایع شدن حقوق شهروندان جلوگیری خواهیم کرد.

  • نویسنده : سیده پریناز قریشیان