به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ ۱۶۱مین شماره‌ی هفته‌نامه موکریان بر پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.  جهت خرید نسخه چاپی به نشانی زیر مراجعه نمایید: بوکان، خیابان سالن سیمرغ، فروشگاه شهر کتاب مراجعه نمایید. همچنین جهت خرید نسخه الکترنیکی نشریه به سایت زیر مراجعه نمایید. https://www.jaaar.com/kiosk/issues/info/mokrian/2021-09-15

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ ۱۶۱مین شماره‌ی هفته‌نامه موکریان بر پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.

 جهت خرید نسخه چاپی به نشانی زیر مراجعه نمایید: بوکان، خیابان سالن سیمرغ، فروشگاه شهر کتاب مراجعه نمایید.

همچنین جهت خرید نسخه الکترنیکی نشریه به سایت زیر مراجعه نمایید.

https://www.jaaar.com/kiosk/issues/info/mokrian/2021-09-15