به گزارش بوکان آنلاین مکریان؛ رئیس اتحادیه مصالح فروشان بوکان در گفت‌وگو با خبرنگار بوکان آنلاین به فروشندگان سیمان اعلام کرد: سیمان دریافتی از کارخانه را با قیمت مصوب ۴۸۰۰۰ تومان و با ارائه فاکتور به مشتری تحویل نمایید و در صورت فروش با قیمت بیشتر مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفین برخورد خواهدشد.

به گزارش بوکان آنلاین مکریان؛ رئیس اتحادیه مصالح فروشان بوکان در گفت‌وگو با خبرنگار بوکان آنلاین به فروشندگان سیمان اعلام کرد:

سیمان دریافتی از کارخانه را با قیمت مصوب ۴۸۰۰۰ تومان و با ارائه فاکتور به مشتری تحویل نمایید و در صورت فروش با قیمت بیشتر مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفین برخورد خواهدشد.