لحظه‌هایتان سرشار از حسِ لطیفِ زندگی  قسمت نخست:🔹 معرفی رادیو بوکان آنلاین🔸 دیوان _ کارشناس برنامه #مامۆستا_ئاسۆ (شاعر، نویسنده و کارشناس زبان و ادبیات)🔹 شەپۆلی وەرزش _ میهمان برنامه ( #انور_ملارحیمی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان🔸 روانگەی خەڵک مجری و گوینده: اسعد آسیابان 🔸 #رادیو_بوکان_آنلاین همراه لحظه‌های شما

لحظه‌هایتان سرشار از حسِ لطیفِ زندگی  
قسمت نخست:
🔹 معرفی رادیو بوکان آنلاین
🔸 دیوان _ کارشناس برنامه #مامۆستا_ئاسۆ (شاعر، نویسنده و کارشناس زبان و ادبیات)
🔹 شەپۆلی وەرزش _ میهمان برنامه ( #انور_ملارحیمی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان
🔸 روانگەی خەڵک

مجری و گوینده: اسعد آسیابان

🔸 #رادیو_بوکان_آنلاین همراه لحظه‌های شما

نخستین برنامه رادیو بوکان آنلاین