به گزارش مکریان بوکان آنلاین، نتایج نهایی غیر رسمی انتخابات شورای اسلامی شهربوکان به شرح ذیل می باشد: اعضای اصلی: ژیلا عبدیناصر کاکه‌زادهگلاویژ حسینیاحمد رحمانیپخشان سلیمیعلی قادریکمال کریمی اعضای علی البدل: سلیمان افتخاری، احمداحمدیان، کامران احمدی 🔻این نتایج هنوز از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، نتایج نهایی غیر رسمی انتخابات شورای اسلامی شهربوکان به شرح ذیل می باشد:

اعضای اصلی:

ژیلا عبدی
ناصر کاکه‌زاده
گلاویژ حسینی
احمد رحمانی
پخشان سلیمی
علی قادری
کمال کریمی

اعضای علی البدل:

سلیمان افتخاری، احمداحمدیان، کامران احمدی

🔻این نتایج هنوز از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است