نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان بوکان به شرح ذیل اعلام شد؛ 🔹نفر اول سیدابراهیم رئیسی ۱۵۷۶۰ رأی 🔸نفر دوم عبدالناصر همتی ۱۲۱۹۳ رأی 🔹نفر سوم محسن رضایی ۵۹۳۱ رأی 🔸نفر چهارم #هاشمی‌قاضی‌زاده ۱۶۴۷ رأی 🏷 تعرفه‌های صادرشده: ۵۴۴۴۹ 🗳 آرا داخل صندوق: ۵۳۹۷۳ 🔹 آرا صحیح:۳۵۵۳۴ رأی 🔸 آرا باطله: ۱۸۴۴۲ رأی

نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان بوکان به شرح ذیل اعلام شد؛

🔹نفر اول سیدابراهیم رئیسی ۱۵۷۶۰ رأی

🔸نفر دوم عبدالناصر همتی ۱۲۱۹۳ رأی

🔹نفر سوم محسن رضایی ۵۹۳۱ رأی

🔸نفر چهارم #هاشمی‌قاضی‌زاده ۱۶۴۷ رأی

🏷 تعرفه‌های صادرشده: ۵۴۴۴۹

🗳 آرا داخل صندوق: ۵۳۹۷۳

🔹 آرا صحیح:۳۵۵۳۴ رأی

🔸 آرا باطله: ۱۸۴۴۲ رأی