بهترین‌های جشنواره فیلم اسکار صبح امروز معرفی شدند.

امروز سه‌شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱ اسامی نامزدهای اسکار ۲۰۲۳ به شرح ذیل اعلام شد

بهترین فیلم:🔹در جبهه غرب خبری نیست🔹آواتار: راه آب🔹بنشی‌های اینیشرین🔹الویس🔹همه چیز همه جا به یکباره 🔹فابلمن‌ها🔹تار🔹تاپ گان: ماوریک🔹مثلث غم🔹حرف‌های زنانه🔻بهترین کارگردانی🔹تاد فیلد (تار)🔹دنیل کوان و دنیل شاینرت (همه چیز همه جا به یکباره)🔹مارتین مک دونا (بنشی‌های اینیشرین)🔹روبن اوستلوند (مثلث غم)🔹استیون اسپیلبرگ (فابلمن‌ها)🔻بهترین بازیگر مرد 🔹آستین باتلر (الویس)🔹کالین فارل (بنشی‌های اینیشرین)🔹برندان فریزر (نهنگ)🔹پل مسکال (افترسان)🔹بیل نای (زندگی)🔻بهترین بازیگر زن 🔹کیت بلانشت (تار)🔹آنا د آرماس (بلوند)🔹آندریا رایزبورو (به لزلی)🔹میشل ویلیامز (فابلمن‌ها)🔹میشل یو (همه چیز همه جا به یکباره)🔻بهترین نقش مکمل مرد🔹برندن گلیسون (بنشی‌های اینیشرین)🔹برایان تایری هنری (گذرگاه)🔹جاد هیرش (فابلمن‌ها)🔹بری کیوگان (بنشی‌های اینیشرین)🔹که هوی کوآن (همه‌چیز همه‌جا به‌یکباره)🔻بهترین نقش مکمل زن 🔹آنجلا باست (پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه)🔹هونگ چاو (نهنگ)🔹کری کاندون (بنشی‌های اینیشرین)🔹جیمی لی کرتیس (همه چیز همه جا به یکباره)🔹استفانی هسو (همه چیز همه جا به یکباره)🔻بهترین فیلمنامه اصلی 🔹بنشی‌های اینیشرین🔹همه چیز همه جا به یکباره🔹فابلمن‌ها🔹تار🔻بهترین فیلمنامه اقتباسی در جبهه غرب خبری نیستپیاز شیشه ای: رمز و راز چاقوزندگی کردنتاپ گان: ماوریکحرف‌های زنانه🔹بهترین انیمیشن بلند پینوکیو گیلرمو دل تورومارسل صدف کفش به پاگربه چکمه پوش: آخرین آرزوجانور دریاقرمز شدن🔹بهترین مستند بلندهمه آنچه نفس می‌کشدهمه زیبایی و خونریزیآتش عشقخانه‌ای ساخته شده از ترکشناوالنی🔹بهترین فیلم بین‌الملی (غیر انگلیسی زبان)در جبهه غرب خبری نیست از آلمانآرژانتین ۱۶۸۵ از آرژانتیننزدیک از بلژیکایئو از لهستان دختر آرام از ایرلند 🔹بهترین فیلمبرداری در جبهه غرب خبری نیستباردوالویسامپراتوری نورتار🔹بهترین چهره‌پردازیدر جبهه غرب خبری نیستبتمنپلنگ سیاه: واکاندا برای همیشهالویسوال🔹بهترین تدوینبنشی‌های اینیشرینالویسهمه چیز همه جا به یکبارهتارتاپ گان: ماوریک🔹بهترین طراحی لباسبابیلونپلنگ سیاه: واکاندا برای همیشهالویسهمه چیز همه جا به یکبارهخانم هریس به پاریس می رود🔹بهترین طراحی تولیددر جبهه غرب خبری نیستآواتار: راه آببابیلونالویسفابلمن‌ها🔹بهترین صدا برداریدر جبهه غرب خبری نیستآواتار: راه آببتمنالویستاپ گان: ماوریک🔹بهترین مستند کوتاهنجواگران فیلهیل اوتچطور یک سال را اندازه گیری می‌کنید؟اثر مارتا میچلغریبه در دروازه🔹بهترین فیلم کوتاه”داحافظ ایرلندیایوالودانش‌آموزانسوار شبانهچمدان قرمز🔹بهترین انیمیشن کوتاهپسر، موش کور، روباه و اسبملوان پرندهتاجران یخسال دیکسشترمرغی به من گفت که دنیا جعلی است و من فکر می‌کنم به آن اعتقاد دارم🔹بهترین موسیقی متندر جبهه غرب خبری نیستبابیلونبنشی‌های اینیشرینهمه چیز همه جا به یکبارهفابلمن‌ها🔻بهترین جلوه‌های ویژه بصری در جبهه غرب خبری نستآواتار: راه آب🔹بتمن🔹پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه🔹تاپ گان: ماوریک